Rastovy cyklus mihalnic - anagen, katagen, telogen

Rastový cyklus mihalníc

Keď sa ráno zobudíte, nič vám nepokazí náladu tak, ako ďalšie vypadnuté mihalnice na vankúši. Je však dôležité si uvedomiť, že toto je normálny proces, pretože mihalnice, rovnako ako ostatné ochlpenie na vašom tele, prechádzajú prirodzenými rastovými cyklami. Načo slúžia mihalnice, ako rastú a kedy vypadávajú?

aký je rastový cyklus mihalníc

Funkcia mihalníc

Mihalnice neplnia iba estetickú funkciu. V prvom rade slúžia ako ochrana pred nečistotami z vonkajšieho prostredia. Navyše, každá jednotlivá mihalnica je akýsi citlivý senzor, ktorý pri kontakte s vonkajším predmetom alebo nečistotou, dá signál viečku, ktoré sa uzatvorí, aby sa do oka nedostalo nič, čo tam nepatrí.

Na vrchnom viečku rastie približne 80 – 150 mihalníc.

Na spodnom ich rastie o niečo menej – okolo 70 až 80.

Priemerná dĺžka mihalníc sa pohybuje okolo 10 milimetrov.

Rast mihalníc

Rast vlasov, mihalníc a ostatných chlpov na ľudskom tele je predprogramovaná funkcia. Ochlpenie na tele človeka rastie v špecifických rastových cykloch. Rastový cyklus je trojfázový, na konci ktorého chĺpok, mihalnica alebo vlas vypadne. Je to prirodzený proces obnovy buniek v ľudskom tele. V novom cykle opäť dorastie.

Anagén

Anagén je rastová fáza, počas ktorej mihalnice rastú aktívne 30 až 45 dní. V tejto rastovej fáze je v rovnakom čase iba okolo 40% mihalníc z vrchného viečka a 15% zo spodného viečka. Každá mihalnica narastie iba do určitej dĺžky a potom sa jej rast zastaví.

Katagén

Katagén je prechodná fáza. Rast mihalníc je zastavený a folikuly sa začínajú zmenšovať. Pokiaľ mihalnica počas tejto fázy vypadne alebo je násilne vytiahnutá, nedorastie ihneď, pretože folikul čaká s produkciou novej mihalnice na dokončenie fázy. Katagén trvá približne 14 až 21 dní.

Telogén

Telogén je fáza odpočinku. Môže trvať okolo 100 dní, po ktorých mihalnica vypadne a začne rásť nová.

Každá mihalnica je v inej fáze rastového cyklu a preto je úplne normálne ak ich zopár denne vypadne. Ale za prílišným rednutím sa však môže skrývať aj alopécia (vypadávanie vlasov alebo chĺpkov), čo patrí do rúk odborníka.